Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Mrs. Knight's Smartest Artists: Views of Mt. Fuji - art of Japan, project #1

Mrs. Knight's Smartest Artists: Views of Mt. Fuji - art of Japan, project #1: Dolvin second graders have beautifully completed project 1 of our Japanese art unit.  We studied "the man who painted a mountain,&q...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου