Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

a faithful attempt: Surrealism Magazine Collage

a faithful attempt: Surrealism Magazine Collage:     This is a classic Surrealism collage art lesson- I give it a slight twist by using a circular composition. This is a perfect pr...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου